با دپارتمان بای اٌک (BayOk)حوزه تامین کالا و خدمات شهرداری ها از مجوعه مهندسی راپکو بیشتر آشنا شویم.